Medicină comună cehă. Search form


La nivel de Şefi de Legislative: martie — vizita la Chişinău a delegaţiei Parlamentului Republicii Cehe condusă de dl Vojtech Filip, Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor septembrie - vizita oficială în Republica Cehă a dnei Eugenia Ostapciuc, Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova septembrie — vizita la Chişinău a delegaţiei reunite a celor două Comisii ale Senatului şi Camerei Deputaţilor ale Parlamentului Republicii Cehe în probleme privind integrarea europeană.

Medicină comună cehă

În cadrul Programului de asistenţă sunt implementate un număr Medicină comună cehă de proiecte în diferite localităţi ale Moldovei, care include sectoarele protecţia mediului— monitorizarea resurselor acvatice, lichidarea şi reducerea accidentelor ecologice; agricultură; dezvoltare socială  educaţie, Medicină comună cehă de îngrijire medicală, infrastructuri sociale, asigurarea cu apă potabilă şi servicii sanitare, inclusiv managementul deşeurilor.

De asemenea, este preconizată extinderea cooperării în domeniul guvernării şi societăţii civile. Cadrul juridic bilateral Pînă în prezent au fost semnate - 32 de acorduri, care reglementează diverse domenii de activitate: politic, comercial-economic, juridic, financiar, transport, cultură şi ştiinţă, securităţii sociale, sănătăţii şi ştiinţelor medicale, apărării etc.

Medicină comună cehă

Reuniunile Comisiei mixte interguvernamentale moldo-cehe pentru cooperare economică: Şedinţa a II-a a Comisiei interguvernamentale moldo-cehe privind cooperarea economică s-a desfăşurat la 19 octombrie la Praga.

Şedinţa a III- a comisiei interguvernamentale moldo-cehe pentru cooperare economica s-a desfăşurat la 22 maila Chişinău.

Medicină comună cehă

Şedinţa a IV-a a comisiei interguvernamentale moldo-cehe pentru cooperare economica la Chişinău,  s-a desfăşurat la 27 septembriela Praga.