Manastirea Calapodesti, Bacau
 
:: meniu ::
               
click for different version
 
:: sfat ::
 
Pentru o mai bună afişare a acestui site, va rugăm să folosiţi Firefox în loc de Internet Explorer, care este total depăşit de situaţie! De asemenea, utilizatorii de linux trebuie să instaleze fonturile Georgia şi Verdana pentru o redare cât mai fidela a textului.
 

SLUJBA UTRENIEI TUTUROR SFINŢILOR ROMÂNI
(DUMINICA A II-A DUPÃ RUSALII)

 

La „Dumnezeu este Domnul..." se cântã Troparul Învierii glas 1: Piatra fiind pecetluitã... (de 2 ori).

 

Slavã...,

 

Troparul Sfinților Români, glasul al 8-lea:

 

Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce prin Apostolul Tãu Andrei, cel întâi chemat, pe strãmoșii noștri, cu învãțãtura Ta cea dumnezeiascã i-ai luminat și cu lucrarea Sfântului Duh din neamul nostru cete de sfinți ai ridicat. Pentru rugãciunile lor și ale Preacuratei Tale Maici, în pace adâncã pãzește Biserica și poporul nostru, Iubitorule de oameni, slavã Ţie.

 

Şi acum...,

 

Cela ce pentru noi Te-ai nãscut din Fecioarã și rãstignire ai rãbdat Bunule; Care cu moartea pe moarte ai prãdat și învierea ai arãtat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Aratã iubirea Ta de oameni, Milostive; primește pe Nãscãtoarea de Dumnezeu, care Te-a nãscut pe Tine și care se roagã pentru noi, și mântuiește, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznãdãjduit.

 

Dupã întâia Catismã, Ectenia micã cu ecfonisul.

 

Primul rând de Sedelne ale învierii, glas 1:

 

Mormântul Tãu, Mântuitorule, ostașii strãjuindu-l, morți s-au fãcut de strãlucirea îngerului ce s-a arãtat care a vestit femeilor învierea. Pe Tine Te slãvim, pierzãtorul stricãciunii; la Tine cãdem, Cel ce ai înviat din mormânt ca unul Dumnezeul nostru.

 

Slavã...,

 

Pe cruce fiind pironit de voie, îndurate, în mormânt fiind pus ca un mort, Dãtãtorule de viațã, stãpânirea morții ai zdrobit cu moartea Ta, Puternice. Cã de Tine s-au cutremurat portarii iadului; Tu împreunã ai sculat pe morții cei din veac, ca un iubitor de oameni.

 

Şi acum...,

 

Maicã a lui Dumnezeu, pe tine te știm toți cei ce cu dragoste alergãm la a ta bunãtate, care și dupã naștere te-ai arãtat fecioarã cu adevãrat. Pe tine te avem ocrotitoare noi, pãcãtoșii; pe tine izbãvire întru ispite te-am câștigat, singura cu totul fãrã prihanã.

 

Apoi se zice: Doamne, miluiește (de 3 ori); Slavã..., Şi acum..., apoi se citește a doua Catismã.

 

Al doilea rând de Sedelne:

 

Femeile, dis-de-dimineațã au venit la mormânt și, vedere îngereascã vãzând, s-au cutremurat; mormântul a strãlucit viațã, minunea le-a spãimântat pe ele. Pentru aceasta, mergând au vestit ucenicilor învierea. Iadul l-a prãdat Hristos, ca Cel ce este singur tare și puternic; și pe cei cãzuți i-a sculat, frica osândirii dezlegând cu puterea Crucii.

 

Slavã...,

 

Pe Cruce fiind pironit, Viața tuturor, și între morți fiind socotit, Tu, Domnul cel fãrã de moarte, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, și ai sculat pe Adam din stricãciune. Pentru aceasta, Puterile cerurilor strigau Ţie, Dãtãtorule de viațã: Slavã patimilor Tale, Hristoase; slavã învierii Tale; slavã smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni.

 

Şi acum...,

 

Marie, ceea ce ești cinstit locaș al Stãpânului, ridicã-ne pe noi cei cãzuți în prãpastia cumplitei deznãdãjduiri și a greșelilor și a necazurilor; cã tu ești izbãvitoare și ajutãtoare a pãcãtoșilor, ocrotitoare tare și miluiești pe robii tãi.

 

Doamne, miluiește (de 3 ori), Slavã..., Şi acum..., Catisma a 17-a.

 

Dacã biserica are hramul Sfinților Români se cântã Polieleul: Robii, robii Domnului..., apoi:

 

Mãrimurile:

 

Mãrimu-vã pe voi, Sfinților toți, care din neamul nostru românesc ați odrãslit și cinstim sfântã pomenirea voastrã, cã voi vã rugați pentru noi lui Hristos, Dumnezeul nostru. Veniți, toți credincioșii, sã lãudãm pe toți Sfinții care prin nevoințele lor pe Hristos L-au preamãrit și pãmântul țãrii noastre l-au sfințit, zicând: pe ocrotitorii României.

 

Stihurile:

 

1. Fericit bãrbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea pãcãtoșilor n-a stãtut și pe scaunul hulitorilor n-a șezut.

 

2. Cã știe Domnul calea drepților, iar calea necredincioșilor va pieri.

 

3. Slujiți Domnului cu fricã și vã bucurați de El cu cutremur.

 

4. Fericiți toți cei ce nãdãjduiesc în El.

 

5. Scoalã, Doamne, mântuiește-mã, Dumnezeul meu.

 

6. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tãu binecuvântarea Ta.

 

Apoi binecuvântãrile Învierii. Ectenia micã, Ecfonisul.

 

Ipacoi:

 

Pocãința tâlharului, raiul a dobândit, iar plângerea mironosițelor bucuria a vestit; cã ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dãruind lumii mare milã.

 

Apoi Sedelnele Sfinților, glasul 1:

 

Sã ne bucurãm și sã ne veselim astãzi, în ziua prãznuirii Sfinților Români, cã dreptcredincioasa Românie printr-înșii se preamãrește și în toate laturile lumii numele ei se vestește; iar în ceruri, odatã cu voi Sfinților, înaintea Prea Sfintei Treimi se pomenește și de nesfârșite daruri cerești și pãmântești se împãrtãșește.

 

Slavã...,

 

Pe cei ce pe Hristos L-au iubit jertfelnic, dreapta credințã au pãzit, învãțãtura Lui neschimbatã au mãrturisit, Biserica au întãrit și pe poporul nostru de asupriri l-au apãrat, pe Sfinții Români, adunându-ne, cu evlavie cinstindu-i, sã-i preamãrim.

 

Şi acum...,

 

Moștenirea ta suntem, Preacuratã Maicã, și ție ne rugãm în încercãrile ce vin asupra noastrã. Cautã cu osârdie spre neputințele noastre și fii lângã noi în pãtimirile noastre, miluind pe cei ce neîncetat te preamãresc pe tine.

 

Dacã nu este hramul bisericii, dupã al doilea rând de sedelne urmeazã: Binecuvântãrile Învierii.

Ectenia micã și ecfonisul.

 

Ipacoi: Pocãința tâlharului raiul a dobândit...

 

Antifoanele, glas 1:

 

Când sunt necãjit, auzi durerile mele...

 

Prochimenul: Acum Mã voi scula, zice Domnul, pune-mã-voi întru mântuire, îndrãzni-voi întru El.

 

Stihul: Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate.

 

Acum Mã voi scula, zice Domnul... !

 

A treia oarã pe larg: Acum Mã voi scula, zice Domnul...!

 

Preotul: Domnului sã ne rugãm!

 

Strana: Doamne, miluiește.

 

Preotul: Cã sfânt ești Dumnezeul nostru..!

 

Toatã suflarea sã laude pe Domnul (de 2 ori). Suflarea toatã și toatã fãptura....

 

Şi se urmeazã rânduiala cunoscutã pentru citirea Sfintei Evanghelii. Se citește Evanghelia a doua a Învierii de la Marcu..., apoi Învierea lui Hristos vãzând..., Psalmul 50...,

 

Slavã..., Pentru rugãciunile Apostolilor Tãi, Milostive...

 

Şi acum..., Pentru rugãciunile Nãscãtoarei de Dumnezeu...

 

Stih:Miluiește-mã, Dumnezeule!

 

Înviind Iisus din Mormânt...

 

Dacã s-a fãcut Litie seara, se rostește ecfonisul: Cu mila și cu îndurãrile...

 

Dacã nu s-a fãcut Litie, se rostește rugãciunea: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tãu...

 

Canoanele:

 

La Canonul Învierii și al Nãscãtoarei de Dumnezeu se adaugã Canonul Tuturor Sfinților Români.

 

Canonul Sfinților Români, glas 1:

 

Stih: Pe toți Sfinții Români sã-i cinstim ca pe cei ce se roagã pentru noi.

 

Cântarea a 1-a:

 

Doamne, Cel ce dai înțelepciune celui ce cere, lumineazã mintea mea și deschide-mi buzele mele ca sã înalț slujbã de laudã celor ce s-au fãcut vase alese ale Sfântului Duh și neîncetat se roagã pentru sufletele noastre.

 

Pe calea vieții celei vremelnice, în vremurile de grele încercãri și asupriri, noi poporul Tãu am aflat izbãvire prin mijlocirea sfinților care s-au ridicat din neamul nostru și pe care cu dragoste îi cinstim.

 

Slavã...,

 

Pentru Tine, Cel ce ai pãtimit pentru mântuirea lumii, toți Sfinții Români au primit patimile cu bucurie și prin acestea se aratã urmãtori Ţie, iubindu-Te pe Tine, Cel ce ne-ai iubit pe noi și viațã veșnicã ne-ai dãruit.

 

Şi acum...,

 

Fecioarã de Dumnezeu aleasã, ceea ce ai nãscut cu puterea Prea Sfântului Duh, pe Fiul Cel de o ființã cu Tatãl și cu Duhul Sfânt, pe Acela roagã-L sã mântuiascã sufletele noastre.

 

Catavasie: Deschide-voi gura mea...

 

Cântarea a 3-a:

 

Vãzând acum cu duhul întristarea noastrã pentru dezbinarea dintre frați, voi, care pentru unitatea credinței, fiind în viața aceasta ați luptat suferind chinuri, rugați-vã Mântuitorului Hristos sã sãdeascã în sufletele noastre dragostea unuia fațã de altul și a tuturor fațã de Biserica Sa cea sfântã și de neamul nostru românesc.

 

Îmbrãcându-vã cu puterea Celui ce a purtat pe Cruce neputințele noastre, întru tot lãudaților mucenici: Ermil și Stratonic, Nicandru și Marcian, Dasie și Emilian, împreunã cu preoții Montanus și Romul, cu diaconii Silvan și Donat, cu Sava de la Buzãu, Ioan Valahul, Ioan cel Nou de la Suceava, cu Cuvioșii Visarion și Sofronie, preoții Ioan și Moise din Sibiel, cu Oprea și cu toți Sfinții mãrturisitori, voi ați stricat trufia celor ce cautã sã strice dreapta credințã, de Dumnezeu fericiților.

 

Slavã...,

 

Cu pavãza dreptei credințe întrarmându-vã, vitejește ați sfãrâmat toate asupririle tiranilor; și pe frații voștri întru dreapta mãrturisire i-ați îmbãrbãtat și a rãmâne în sânul Bisericii Ortodoxe i-ați îndemnat, unde sã cânte neîncetat: Sfânt ești, Doamne!

 

Şi acum...,

 

Nu înceta a te ruga pentru noi și pentru țara noastrã. Prea sfântã Fecioarã și cu a ta mijlocire, izbãvește-ne de toate nevoile.

 

Catavasie: Pe ai tãi cântãreți...

 

Sedealna

 

Sã ne bucurãm și sã ne veselim, astãzi, în ziua prãznuirii Sfinților Români, cã dreptcredincioasa Românie printr-înșii se preamãrește și în toate laturile lumii numele ei se vestește. Iar în ceruri, odatã cu voi, Sfinților, înaintea Prea Sfintei Treimi, se pomenește și de nesfârșite daruri cerești și pãmântești se împãrtãșește.

 

Slavã...,

 

Pe cei ce pe Hristos, jertfelnic L-au iubit, dreapta credințã au pãzit, învãțãtura lui neschimbatã au mãrturisit, Biserica au întãrit și pe poporul nostru de tot felul de asupriri l-au apãrat, pe Sfinții Români, adunându-ne, cu evlavie cinstindu-i, sã-i preamãrim.

 

Şi acum...,

 

Moștenirea Ta suntem, Preacuratã Maicã și Fecioarã Maria și ție ne rugãm cu smerenie și la tine alergãm în încercãrile care vin asupra noastrã. Cautã cu osârdie spre neputințele noastre și fii lângã noi în pãtimirile noastre, miluind pe cei ce neîncetat te preamãresc pe tine.

 

Cântarea a 4-a:

 

Doamne, tu în grãdina dumnezeieștii Tale Biserici, flori cu bunã mireasmã ai arãtat pe Sfinții ce s-au ridicat din neamul nostru și cu apele înțelepciunii tale i-ai adãpat pe ei. Pentru aceasta au odrãslit roadele cunoștinței de Dumnezeu, întãrind în dreapta credințã pe cei ce cu laude Te slãvesc pe Tine.

 

N-ați murit, voi Sfinților, cãci trãind cineva pentru Dumnezeu, izvorul vieții nu moare niciodatã, ci trece de aici la viața cea veșnicã.

 

Slavã...

 

De pe toate "gurile de rai" ale plaiurilor noastre, cuvioșilor pãrinți și cuvioase maici ați privit spre raiul cel ceresc, pe care l-ați dobândit cu însutite nevoințe duhovnicești. Şi pe noi, fiii voștri sufletești ne învredniciți sã-l dobândim, cu rugãciunile voastre cele bineprimite de Dumnezeu.

 

Şi acum...,

 

Nu trece cu vederea cererile celor ce se roagã ție cu credințã, ceea ce ești cu totul lãudatã. Ci, pentru rugãciunile Tuturor Sfinților Români, le primește și le du la picioarele Fiului Tãu și Dumnezeului nostru, rugându-L sã ne ajute nouã, cã pe tine ocrotitoare te-am câștigat.

 

Catavasie: Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc...

 

Cântarea a 5-a:

 

Pe cei ce Dumnezeului Celui Viu au slujit, țara și poporul de asupriri au apãrat, Biserica și credința au întãrit, învãțãtura dreptmãritoare au proslãvit: pe binecredincioșii voievozi și domni, pe arhierei, preoți și diaconi, cuvioșii pãrinți și cuvioasele maici și pe toți martirii neamului nostru, cu cântãri duhovnicești sã-i preamãrim.

 

Pe cuvioșii pãrinți: Daniil Sihastrul, Paisie de la Neamț, Iosif oi Chiriac de la Bisericani, Vasile de la Poiana Mãrului, Ioan Iacob de la Neamț, împreunã cu Cuvioasa Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla împreunã cu alți desãvârșiți nevoitori întocmai cu marii cuvioși: Antonie cel Mare, Sava cel Sfințit, Eftimie și Macarie, Onufrie și Teodosie cel Mare, sã-i cinstim.

 

Slavã...,

 

Ca slujitori ai lui Dumnezeu fiind, în dragostea Sfintei Treimi ați intrat și pe pãmânt cu glas de trâmbițã ați îndemnat: sã ne iubim unii pe alții ca într-un gând sã mãrturisim pe Tatãl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființã și nedespãrțitã.

 

Şi acum...

 

Fã-te turn de apãrare, de îngrãdire și întãrire nouã, celor ce viața cea pãmânteascã o petrecem în țara aceasta, numitã „grãdina" ta, Preacuratã, ca sã te lãudãm și sã te slãvim, ceea ce ești cu totul fãrã de prihanã.

 

Catavasie: Spãimântatu-s-au toate...

 

Cântarea a 6-a:

 

Moldova, cea de Dumnezeu binecuvântatã de Ştefan cel Sfânt apãrãtor și sub ocrotirea Sfântului Mucenic Gheorghe, purtãtorul de biruințã așezatã, cu mãrețe mãnãstiri și biserici împodobitã arãtatu-s-a loc de înãlțare duhovniceascã pentru sfinții români care împodobesc cerul și se roagã pentru mântuirea sufletelor noastre.

 

Ca ocrotitor al Țãrii Românești, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, roagã-te Mântuitorului Hristos, împreunã cu Sfântul Grigorie Decapolitul, cu Sfântul Nicodim de la Tismana, cu Pãrintele nostru Nifon Patriarhul, cu Cuviosul Dimitrie cel Nou, cu Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, cu Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica, și Grigorie Dascãlu, cu Sfintele Mucenițe Filofteia și Tatiana, ca sã reverse asupra noastrã mila Sa cea nemãrginitã, deși nevrednici suntem de aceasta.

 

Slavã...,

 

Transilvania, ca cea de a treia provincie româneascã dupã numãrul Sfintei Treimi, chinuri a pãtimit împreunã cu fiii sãi de la neamurile care s-au ridicat cu rãutate asupra credinței ortodoxe și au prigonit pe cei ce lãudau pe Dumnezeu dupã nestricata predanie. Dar, Dumnezeu a dat tãrie fiilor sãi și a ridicat apãrãtori pe Sfinții Ierarhi Ilie Iorest șș Sava, pe Iosif mãrturisitorul, pe Cuvioșii Visarion și Sofronie, pe preoții Ioan și Moise din Sibiel, pe Oprea Mucenicul și pe alți mulți mãrturisitori, pe care nici sabia, nici temnița, nici frica nu i-au putut opri a apãra și a întãri pe frații lor în pãstrarea dreptei credințe.

 

Şi acum...

Gavriil zicându-ți „Bucurã-te!", bucurie neamului omenesc a binevestit. Cãci dintru tine a rãsãrit Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, pe care roagã-l ca totdeauna, în pace și în dragoste sã petrecem viața noastrã.

 

Catavasie: Înțelepții lui Dumnezu ...

 

Condac, glasul al 8-lea:

 

Ca pe o pârgã a firii, Ţie, Sãditorul fãpturii, Biserica noastrã dreptmãritoare îți aducem pe toți sfinții care au odrãslit din neamul nostru și toate laturile țãrii le-au sfințit prin însutite osteneli și nevoințe duhovnicești și, ca pe o cununã cu nestemate împodobitã la tronul Prea Sfintei Treimi o așeazã, ca sã se roage pururea pentru paceaa a toatã lumea și pentru mântuirea sufletelor noastre.

 

Icos:

 

Veniți toți credincioșii sã ne veselim duhovnicește, cã ne-a sosit astãzi zi de aleasã prãznuire în cinstea Tuturor Sfinților Români și care împreunã cu toți sfinții din toatã lumea se roagã lui Dumnezeu sã reverse asupra noastrã darurile Sale cele mântuitoare. Pentru aceasta, cu glas de bucurie și cu cuget curat sã strigãm, zicând: Bucurați-vã, voievozi și domni, care cu puterea Crucii ați biruit pe vrãjmați, poporul din robie l-ați scãpat, credința dreptmãritoare ați apãrat și biserici spre slava lui Dumnezeu ați înãlțat; Bucurați-vã, Arhierei sfințiți, care drept învãțând cuvântul adevãrului, credința ați pãzit și cu sabia Duhului împotriva ereticilor ați stat neclintiți; Bucurați-vã, Sfinților mucenici, nebiruiți ostași ai lui Hristos, ce împreunã cu noii mucenici din zilele noastre, pentru Hristos chinuri ați rãbdat; Bucurați-vã, mãrturisitori ai dreptei credințe, care cu neînfricatã mãrturisire a credinței pânã la jertfã, în închisori și temnițe v-ați sfârșit viața pentru apãrarea legii strãmoșești; Bucurați-vã, Cuvioși pãrinți și Cuvioase maici, care de lume v-ați lepãdat și lui Hristos ați urmat, nevoindu-vã în peșterile de la Basarabi, în Carpați și în tot locul patriei noastre; Bucurați-vã, voi, toți Sfinții Români, prin care Dumnezeu Cel slãvit în Sfânta Treime S-a preaslãvit, credința s-a întãrit, Biserica s-a împodobit și țara noastrã în lume s-a vestit.

 

Cantarea a 7-a:

 

Ce laudã vom aduce vouã, sfinților ierarhi, care cu fluierul teologiei, oile cuvântãtoare la Pãstorul cel Bun le-ați chemat și la staulul Bisericii celei una le-ați cãlãuzit și din izvorul cel curat al învãțãturii dumnezeiești le-ați adãpat și pe toți i-ați învãțat sa cânte: Binecuvântat ești Dumnezeul pãrinților noștri!

 

Nu este nici o laudã vrednicã de a cinsti cum se cuvine pe Sfinții Ierarhi: Irineu, Teotim, Niceta, împreunã cu Ghelasie, Leontie, Nifon Patriarhul, losif cel Nou, Ilie și Sava, Calinic de la Cernica, Antim Ivireanul, Grigorie Dascãlu, Teodosie și care toți, cu toiagul Crucii turma cuvântãtoare de lupii cei rãpitori au pãzit și cu împãrtãșirea Sfintelor Taine i-au întãrit pentru a cânta neîncetat: Binecuvântat ești Dumnezeul pãrinților noștri!

 

Slavã...,

 

Ai Treimii laudã ați fost voi Sfinților martiri și mãrturisitori care de la început și pânã în zilele noastre, pe poporul nostru ca unii care din mijlocul lui ați odrãslit, cu rugãciunile voastre îl întãriți și pe calea mântuirii îl cãlãuziți și pe toți învãțați sã cânte: Binecuvântat ești Dumnezeul pãrinților noștri!

 

Şi acum...,

 

De toate primejdiile pãzește pe robii tãi binecuvântatã Nãscãtoare de Dumnezeu, cã pe tine ocrotitoare te avem în necazurile noastre și mijlocitori pentru noi aducem pe toți Sfinții Români, cu care cântãm: Binecuvântat ești Dumnezeul pãrinților nootri!

 

Catavasia: N-au slujit fãpturii ...

Cântarea a 8-a:

 

Bucurã-te, pãmânt dobrogean, cã tu primul ai primit sãmânța cea bunã, Cuvântul lui Dumnezeu, și udat cu sângele martirilor ai rodit însutit cete de sfinți care au bineplãcut lui Hristos și ne-au învãțat sã cântãm: Tineri, lãudați, preoți, binecuvântați și cu toți preaînãlțați pe Hristos, Dumnezeul nostru în veci!

 

Nu este o cununã mai de preț, nici laudã mai mare adusã neamului nostru decât cununa cetelor de Sfinți odrãsliți de aceste meleaguri pe care Hristos o așeazã pe creștetul nostru, împãrtãșindu-ne de slava cea nepieritoare de care și ei se bucurã în cer, chemându-ne pe toți sã cântãm: Tineri, lãudați, preoți, binecuvântați și cu toți preaînãlțați pe Hristos, Dumnezeul nostru în veci!

 

Binecuvântãm pe Tatãl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

 

Arãtându-vã ca niște luminãtori prea strãluciți, Sfinților Români, ați luminat cerul Bisericii noastre Ortodoxe, apãrând țara și poporul de orice asuprire, ca în pace și dreptate, în dragoste și curãție sã cântãm: Tineri, lãudați, preoți, binecuvântați și cu toți preaînãlțați pe Hristos, Dumnezeul nostru în veci!

 

Şi acum...,

 

Cu rugãciunile tale, Nãscãtoare de Dumnezeu, sã ne izbãvim de greșelile cele cumplite și sã dobândim, Preacuratã, dumnezeiasca binecuvântare a Fiului lui Dumnezeu, Celui ce din tine, în chip negrãit S-a întrupat și din robia pãcatului ne-a mântuit.

 

Stihul: Sã lãudãm, sã binecuvântãm și sã ne închinãm...

 

Catavasia: Pe tinerii cei binecredincioși ...

 

Cântarea a 9-a:

 

Întru Domnul punând nãdejdea luptei voastre pentru apãrarea dreptei credințe, ați biruit și ați surpat uneltirile asupritorilor pornite asupra noastrã, pentru care voi înșivã ați avut de pãtimit. Pentru aceasta, Sfânta Bisericã dreptmãritoare, cãreia drum spre biruințã i-ați deschis, cu cântãri cinstește astãzi sfântã pomenirea voastrã.

 

Jertfã deplinã și bineprimitã v-ați adus pe voi înșivã, Sfinților Români, Celui ce S-a jertfit pentru noi și, dupã vrednicie, ați primit cununa biruinței celei neveștejite, din dreapta cea purtãtoare de viațã, înaintea Cãruia stând, rugați-vã sã reverse asupra noastrã darul pãcii și sufletelor noastre mare milã.

 

Slavã...,

 

Singuri, nevrednici suntem nu numai a ne ruga dar și a ne apropia de Tine, o, Prea Sfântã Treime! Însã, aducând Ţie spre mijlocire pentru noi nevoințele, ostenelile și lacrimile Tuturor Sfinților Români, care peste veacuri au bineplãcut Ţie, pe care primindu-le întru Jertfelnicul cel mai presus de ceruri, nu ne lepãda pe noi, cei lipsiți.

 

Şi acum...,

 

Doamne, pentru rugãciunile Preacuratei Maicii Tale și ale Tuturor Sfinților Români, pacea Ta dã-ne-o nouã și ne miluiește pe noi, ca un îndurat și de oameni iubitor.

 

Stih: Prea Sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi!

 

Catavasie: Tot neamul omenesc...

 

Preotul: Ectenia micã. Strana: Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru.

 

Luminânda a 2-a:

 

Piatra vãzând-o rãsturnatã, mironosițele se bucurau cã au vãzut pe un tânãr șezând în mormânt și acela le-a zis lor: Iatã Hristos S-a sculat, spuneți ucenicilor, împreunã și lui Petru: Mergeți mai înainte în Muntele Galileii; acolo Se va arãta vouã, precum a spus mai înainte prietenilor.

 

Slavã...,

 

Veniți, iubitorilor de prãznuire, sã lãudãm pe apãrãtorii și sprijinitorii noștri, pe Sfinții Români, cei ce, pe pãmânt fiind, s-au arãtat plini de Duhul Sfânt și din iubire fațã de Fiul lui Dumnezeu, prin însutite osteneli, pãmântul țãrii noastre, Grãdina Maicii Domnului l-au fãcut. Iar acum, stând înaintea Sfintei Treimi, neîncetat se roagã zicând: Izbãvește, Doamne, Dumnezeul nostru, țara aceasta în care se preamãrește preasfânt numele Tãu și apãrã neamul nostru de toatã reaua întâmplare.

 

Şi acum..., a Nãscãtoarei:

 

Un înger a spus Fecioarei: Bucurã-te, mai înainte de zãmislirea Ta, Hristoase; și tot un înger a rãsturnat piatra mormântului Tãu. Cãci acela, în locul întristãrii, semne de negrãitã bucurie a adus; iar acesta, în locul morții, pe Tine, Dãtãtorul de viațã, propovãduindu-te și slăvindu-te, a vestit femeilor și prietenilor învierea.

 

Laudele:Se pun pe (8); din care patru ale învierii pe glas 1 și patru ale Sfinților Români.

 

Stih: Ca sã facã între dânșii judecatã scrisã; slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Lui.

 

Lãudãm, Hristoase, patima Ta cea mântuitoare și slãvim învierea Ta.

 

Stih: Lãudați pe Domnul întru sfinții Lui, lãudați-L pe El întru tãria puterii Lui.

 

Cela ce rãstignire ai rãbdat și moartea ai stricat și ai înviat din morți, împacã viața noastrã, Doamne, ca Cel singur atotputernic.

 

Stih: Lãudați pe Domnul întru puterile Lui, lãdați-L pe El dupã mulțimea slavei Lui.

 

Cel ce iadul ai prãdat și pe om l-ai înviat cu învierea Ta, Hristoase, învrednicește-ne pe noi cu inimã curatã sã Te lãudãm și sã Te slãvim.

 

Stih:Lãudați-L pe El în glas de trâmbiþã, lãudați-L pe El în psaltire și-n alãutã.

 

Pogorârea Ta cea cu dumnezeiascã cuviințã slãvind-o, Te lãudãm pe Tine, Hristoase, învrednicește-ne pe noi cu inimã curatã sã te lãudãm și sã Te slãvim.

 

Stihirile Sfinților Români, glasul 1:

 

Stih: Lãudați-L pe El în timpane și în hore, lãudați-L pe El în strune și-n organe.

 

Luptele nevoințelor sãvârșind și zdrobind meșteșugirile vãzuților și nevãzuților vrãjmași, ați rãmas necunoscuți oamenilor dar cunoscuți lui Dumnezeu, Cel ce v-a proslãvit pe voi, Sfinților Români. Ca unii ce aveți îndrãznealã cãtre Hristos și bine v-ați luptat, tuturor ne dãruiți, prin rugãciunile voastre, curãțire de pãcate și mare milã.

 

Stih: Lãudați-L pe El în chimvale binerãsunãtoare, lãudați-L pe El în chimvale de strigare. Toatã suflarea sã laude pe Domnul.

 

Arãtatu-v-ați Bisericii noi stele luminoase, Sfinților Români, prin arãtarea darurilor care întru voi erau ascunse și pe care le dați celor ce laudã pomenirea voastrã, într-un glas strigând: Bucurați-vã, ostași ai lui Hristos, care ați dus cu nevoințã lupta bunei credințe! Bucurați-vã, arhierei și preoți, cei ce la lumina cunootinței de Dumnezeu pe poporul nostru ați cãlãuzit; Bucurați-vã, cei ce în nevoințe pustnicești viața ați trãit; Bucurați-vã, toți Sfinții Români, lauda și bucuria cetelor cerești.

 

Stih: Strigat-au drepții și Domnul i-a auzit pe dânșii...

 

Lãudãm nevoințele voastre, care pentru Hristos le-ați rãbdat, și cu vitejie sufleteascã, pe începãtorul întunericului ați biruit. Pentru aceasta, adunându-ne astãzi în sfintele lãcașuri zidite și apãrate de voi, aducem slavã lui Dumnezeu, Cel ce v-a întãrit în luptele mucenicești, iar cãtre voi cu veselie strigãm: Bucurați-vã, Sfinților Români, lauda purtãtorilor de chinuri, întãrirea Bisericii, frumusețea și cinstea neamului nostru.

 

Stih: Minunat este Dumnezeu, întru Sfinții Sãi, Dumnezeul lui Israel.

 

Zburând cu aripile dumnezeieștii credințe, în toatã lumea ați dus vestea despre dreptcredincioasa Românie: în Ierusalim prin Ioan lacob de la Neamț; în Constantinopol Ioan Valahul și Mucenicii Brâncoveni; în vestita Romã loan Casian, povãțuitorul cãlugãrilor, iar Muntele Athos împodobit a fost de Paisie de la Neamș și Antipa de la Calapodești ce împreunã cu Pimen și cu Gheorghe de la Cernica numele Domnului au chemat. Pentru aceasta cu ei împreunã sã rugãm pe Domnul, pace și milã țãrii noastre sã dãruiascã.

 

Slavã..., glasul al 2-lea:

 

Cu miresme venind femeile cele ce au fost cu Maria și, nepricepându-se cum le va fi ca sã-și împlineascã dorirea, li s-a arãtat piatra rãsturnatã și un dumnezeiesc tânãr potolind tulburarea sufletelor lor. Cã a zis: S-a sculat Iisus Domnul. Pentru aceasta, vestiți propovãduitorilor Lui ucenici sã meargã în Galileea și-L vor vedea pe El înviat din morți, ca pe Dãtãtorul de viațã și Domnul.

 

Şi acum..., Preabinecuvântatã ești... Doxologia mare, Ecteniile și Otpustul.

 

La Liturghie:

 

La Fericiri se pun Fericirile Învierii glas 1, pe patru, iar din Canonul Tuturor Sfinților Români Stihirile Cântãrii a 4-a, pe patru.

 

Apostolul: Din epistola cãtre Evrei: cap. II, vers. 33 (vezi la Duminica Tuturor Sfinților).

 

Evanghelia: De la Matei: cap. V, 14-16 și X, 32-33; X, 17, 18,22.

 

Chinonicul: Lãudați pe Domnul din Ceruri, și: Bucurați-vã, drepților, întru Domnul, drepților se cuvine laudã. Aliluia, Aliluia, Aliluia.