Manastirea Calapodesti, Bacau
 
:: meniu ::
               
click for different version
 
:: sfat ::
 
Pentru o mai bună afişare a acestui site, va rugăm să folosiţi Firefox în loc de Internet Explorer, care este total depăşit de situaţie! De asemenea, utilizatorii de linux trebuie să instaleze fonturile Georgia şi Verdana pentru o redare cât mai fidela a textului.
 

SCURT ISTORIC

Satul Calapodeşti (denumire veche - Vultureni) face parte din comuna Dealu Morii judeţul Bacău. Din punct de vedere geografic, satul şi comuna sunt situate în Podişul Moldovei, partea central-vestică a colinelor Tutovei, pe ambele versante ale pârâului Berheci, la o distanţă de 65 km faţă de Bacău, cca. 60 km faţă de Tecuci şi 35 km de Adjud.

Vatra satului Calapodeşti este situată pe versantul estic al pârâului Berheci, pe partea stângă a drumului judeţean 241A Bacău-Podu Turcului. Începutul satului Vultureni (actual Calapodeşti) este plasat în veacul al XV-lea, când un oştean al lui Ştefan cel Mare, pe numele său Vultur, se aşează pe aceste meleaguri cu învoirea domnului şi pune bazele unui sat de oameni liberi, răzeşi. Ocupaţia de bază a oamenilor a fost din totdeauna agricultura şi creşterea animalelor, dar şi unele meşteşuguri. De-a lungul timpului, satul a cunoscut diverse forme de dezvoltare, fiind şi centru de comună.

În procesul apariţiei şi dezvoltării oricărei comunităţi umane, datorită împrejurărilor vieţii, este firesc să apară şi diferite manifestări spirituale. În actuala vatră a satului, în afară de locul unde este în prezent biserica, sunt recunoscute şi acceptate încă două locuri unde au existat construcţii de biserici. Prima biserică a fost ridicată în partea de sud a satului şi probabil a fost distrusă de năvălitorii turco-tătari. A doua biserică este atestată de existenţa unei troiţe ridicată prin anii 1940. Biserica a fost construită din lemn de stejar şi acoperită cu scânduri, peste care s-a pus mai târziu şindrilă. Construcţia a fost avariată puternic de un cutremur din anul 1793. Deşi se afla într-o stare avansată de uzură, s-a păstrat până în primii ani ai veacului al XX-lea, datorită numeroaselor proptele puse de săteni. În anii 1772-1773 slujeau 9 preoţi, ajutaţi de 5 pustnici.

Actualul aşezământ bisericesc cu hramul "Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavriil", acelaşi ca şi al bisericilor anterioare, a fost dat în folosinţă în anul 1804. Între anii 1950-1952, biserica a fost renovată, consolidată şi, în mare măsură, repictată.

În biserica din satul Vultureni (actual Calapodeşti), a primit taina botezului în anul 1816 Alexandru Luchian, devenit mai tarziu "schimonahul Antipa". Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti apare în calendarul ordodox la 10 ianuarie. Este fiul lui Gheorghe Constantin Luchian (diacon în biserica satului) şi al Ecaterinei Manase (calugarită mai târziu sub numele de Elisabeta) .La vârsta de 20 de ani părăseşte satul trecând pe la mai multe manastiri, iar apoi pleacă la Muntele Athos. În anul 1860 părăseşte Muntele Athos şi ajunge în cele din urma la Mănăstirea Valaam din Rusia unde rămâne pana la sfârşitul vieţii, respectiv 10 ianuarie 1882. În anul 1906, cuviosul Antipa este trecut în rândul sfinţilor, iar în anul 1992 este recunoscut ca sfânt al Bisericii Ortodoxe Române.

În anul 1997, după o nouă renovare şi repictare a lăcaşului de cult, s-a pus bazele unei mănăstiri în memoria şi pentru cinstirea "Sfântului Cuvios Antipa". Mănăstirea a fost populata cu calugări, care, iniţial au locuit într-o casă din preajma bisericii. În anul următor s-a început construirea unui corp de chilii şi a anexelor gospodăreşti, cu ajutorul unor sponsori şi al locuitorilor din zonă.

La data de 10 ianuarie 2006, dată la care se sărbătoreau 100 ani de la canonizarea "Sfântului" a avut loc o Sfânta Liturghie oficiată de Prea Sfinţia Sa Ioachim Băcăuanul, Arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, precum şi de oficialităţile comunităţii locale şi numeroşi enoriaşi din satul Calapodeşti sau din satele din jur.

Dupa Sfânta Liturghie a avut loc ceremonia de instalare a noului stareţ al mănăstirii, Preacuviosul părinte Protos. Pahomie Parfene. Totodată, are loc primul hram închinat Sf. Cuvios Antipa stabilindu-se ca acesta să aibă loc anual, la data de 10 ianuarie.

Pe 25 iunie 2006, din binecuvântarea şi cu participarea PS Sale Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, oficialităţi şi enoriaşi din zonă şi împrejurimi, se pune piatra de temelie a noii biserici închinată Cuviosului Antipa şi Tuturor Sfinţilor Români.

Cu această ocazie, s-a retipărit a II-a ediţie a vieţii Sf. Cuvios Antipa şi Acatistul Sfântului; s-a stabilit ca în fiecare an de duminica Tuturor Sfinţilor Români să aibă loc al doilea hram al mănăstirii; s-au tipărit icoane închinate sfântului, în trei mărimi, fiind împărţite ca binecuvântare credincioşilor.

În toamna anului 2006 începe şantierul noii biserici, respectiv săparea fundaţiei şi turnarea betonului în fundaţii, pe parcursul aceluiaşi an continuându-se şi lucrările la corpul de chilii, respectiv înlocuirea ferestrelor din lemn cu ferestre termopan, modernizarea parterului cladirii, amenajarea şi modernizarea spaţiului destinat trapezei şi dotarea acesteie cu toate cele necesare organizării hramului.

În data de 10 ianuarie 2007, cu ocazia hramului şi în prezenţa PS Sale Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, are loc o slujbă arhierească cu participarea a 20 preoţi şi 2 diaconi, precum şi a unui mare număr de enoriaşi din zonă şi din împrejurimi.

Tot în acest an s-au continuat lucrările la noua biserică, s-au început şi finalizat lucrările de aducţiune cu apă în incinta mănăstirii, s-a continuat dotarea spaţiilor din incinta corpului de chilii, a bucătăriei şi a bisericii vechi, s-a făcut şi pus în exploatare instalaţia de încălzire a corpului de chilii.

În anul 2008, cu ocazia hramului de vară închinat Tuturor Sfinţilor Români, a fost aşezată la loc de cinste, spre închinare credincioşilor, crucea de călugărie a Sf. Cuvios Antipa. Crucea a fost adusă în aceste ţinuturi prin preajma anului 1950, de către un grup de călugări ruşi, vieţuitori ai Mănăstirii Valaam. Recuperată de Părintele Pahomie, stareţul mănăstirii, crucea a fost restaurată şi îmbrăcată în aur şi argint cu sprijinul unui grup de credincioşi din Bucureşti.

Slujba hramului a avut loc în noul Altar de vară, construit în curtea mănăstirii şi care a fost sfinţit cu această ocazie.

Pe parcursul anului 2008 s-au continuat lucrările la noua biserică, s-a lucrat la împrejmuirea mănăstirii, prin construirea unor porţi noi şi a unui gard din scândură, acoperit cu tegola.

Anul 2009 a început, ca de obicei, cu hramul Sf. Antipa, Sfânta Liturghie săvârşindu-se cu participarea a 21 de preoţi şi 2 diaconi dar şi multor credincioşi din zonă şi din împrejurimi. Cu această ocazie s-au retipărit viaţa şi acatistul Sf. Antipa, precum şi slujba acestuia şi icoane. Odată ce timpul a permis, s-au continuat lucrările la biserica nouă, la finele anului, lucrarea fiind la acoperiş.

Hramul de vară, închinat Tuturor Sfinţilor Romani a avut loc în data de 21 iunie. Au participat mulţi preoţi şi diaconi, enoriasi din zonă şi împrejurimi. O bucurie deosebită a fost la sfârşitul Sfintei Liturghii, cand s-a oficiat slujba de sfinţire a bucătăriei şi trapezei de vară. Construcţia, făcută din scândură şi învelită cu tegola a fost dotată cu toate cele de trebuinţă.

Biserica veche s-a bucurat şi ea de lucrări de reparaţii, înlocuindu-se geamurile şi uşile din lemn, cu geamuri şi uşi termopan, schimbându-se şi mobilierul vechi.

Deoarece necesităţile sunt tot mai mari, s-a început un proiect nou pentru un alt corp de chilii, stăreţie, beci şi garaj. Majoritatea celor realizate s-au făcut cu sprijinul enoriaşilor din zonă şi din împrejurimi, din donaţii şi sponsorizări, cu sprijinul autorităţilor locale.

Anul 2010 a început cu hramul Sf.Cuvios Antipa, iar la hramul de vara închinat Tuturor Sfinţilor Români ne-am bucurat de prezenţa PS Ioachim Băcîuanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, săvărşindu-se Sf. Liturghie cu participarea unui număr mare de preoţi, diaconi şi enoriaşi din zonă şi împrejurimi.

S-au continuat lucrarile la biserica noua, turnându-se placa la acoperiş şi începându-se lucrările la turla mare a bisericii.

La ora actuală, înmijlocul lui 2011 s-a înălţat crucea pe cupola principală, urmând acoperirea bisericii, dar lucrările decurg anevoios din lipsa de bani, mănăstirea trăind din donaţii şi sponsorizări, foarte puţine în actualul context al "crizei/crizelor" mondiale.