Как лечить щеточный сустав, Without This Message By Purchasing Novapdf ( ): Print To Pdf


Autorul punctează punctele cheie în relaţiile: medic-pacient axându-se Legea cu privire la drepturile și responsabilitatea pacientului; medic-asistentul medical și nu în ultimul rând relaţiile profesionale între colegii de breaslă. Cuvinte-cheie: deontologie, Hipocrates, pacient, infecţie. Author has marked important points in relationship:dentist-patient;dentistmedical assistant, and also professional relation between dentists. Key words: deontology, Hipocrates, patient, infection.

Medicina, spre deosebire de alte știinţe, este intim corelată cu destinul uman, sănătatea și viaţa. De aici rezultă calităţile morale, umane ale medicului. Umanismul reprezintă baza etică a medicinii.

Deontologia medicală este știinţa despre obligaţiile și normele de comportament ale personalului medical care asigură calitatea scontată și rezultatele pozitive în activitatea de recuperare a sănătăţii populaţiei.

Without This Message By Purchasing Novapdf ( ): Print To Pdf

Comportamentul și relaţiile dintre medici și pacienţi sunt reglementate de legile statului Republica Moldova și de un șir de documente internaţionale: 1. Legea despre activitatea lucrătorilor medicali Monitorul oficial, Legea cu privire la drepturile și responsabilităţile pacientului.

Legea Republicii Moldova despre apărarea consumatorului în legătură cu prestările serviciilor medicale cu plată. Pentru încălcarea acestor legi, medicul și pacientul poartă responsabilitate penală.

 • terminologie stomatologie
 • Nr 3 by sfantipa.ro - Issuu
 • Перед ней, исчезая где-то в темноте, убегали вдаль две желтые линии.
 •  Прошу прощения? - проговорил директор.
 • Tratamentul articulației genunchiului uman

Deontologia și etica medicală sunt ansamblul regulilor care determină conduita unui medic faţă de: pacient, confraţii săi, societate. În condiţiile economiei de piaţă, într-o ţară democrată sunt reglementate și trebuie să funcţioneze legile, pe care fiecare din noi e dator să le cunoască și să le respecte. Stomatologia este o ramură foarte importantă a medicinii deoarece este intim corelată cu alte disciplini medicale.

În cavitatea bucală își au manifestare majoritatea afecţiunilor organismului. Statistica arată că după numărul de adresări a populaţiei cum să scapi de durere și inflamația articulațiilor diferiţi specialiști, stomatologia se află pe locul doi, după medicina internă cu toate specializările ei de ramură.

Ты говоришь, что наше дерьмовое правительство исходит из высших интересов людей. Но что будет, если какое-нибудь будущее правительство станет вести себя. Ведь эта технология - на вечные времена. Сьюзан слушала его безучастно, от воя сирены у нее закладывало уши. Хейл же все время старался высвободиться и смотрел ей прямо в .

Fiecare cetăţean, cel puţin o singură dată pe an, se adresează la medicul stomatolog pentru a i se acorda asistenţa. Acest fapt vorbește despre rolul stomatologului nu numai în sistemul sănătăţii, dar și în plan socio-biologic. Așadar, primul contact al pacientului copil va lăsa asupra lui o amprentă pentru toată viaţa. De modul cum va evalua как лечить щеточный сустав întâlnire cu medicul — conversaţia, examenul clinic, vor depinde relaţia medic-pacient, opinia despre specialist și instituţie.

Se cern anii, secolele, însă veșnic actuală rămâne problema: relaţia dintre medic și pacient. O regulă generală a medicinii, în special a stomatologiei, cu dotarea ei tehnică și intervenţia directă asupra organismului, este de a face tot posibilul de a menaja starea pacientului. Aceasta depinde de condiţiile create în instituţie la primul contact cu personalul medical și auxiliar. E știut că, îndeosebi la specialiștii stomatologi, pacientul se adresează cu o mare teamă.

Hans Seyle relata despre stresul dentistului pe care îl produce asupra bolnavului. Aceasta se datorește, fie că în copilărie i s-a provocat o durere în timpul tratamentului, fie din spusele altor persoane. În relaţiile economiei de piaţă, pacientul are posibilitatea și dreptul de a se adresa la medicul despre care deţine informaţie pozitivă.

Uploaded by

Mijloacele de tratament stomatologic cu bormașini sofisticate, cât și mai simple, pot produce diferite opinii despre o instituţie sau alta. În unele cazuri vibraţiile turaţiilor, zgomotul bormașinii, sunetele ţipătoare ale turbinelor, scalerelor ultrasonice, senzaţiile dolore sunt cauze ale unor stări și amintiri foarte neplăcute pentru pacienţi. La prima adresare pacientul trebuie informat că instituţia dispune de mijloace suficiente, moderne și sigure pentru evitarea senzaţiilor dolore și disconfortului în timpul tratamentului.

Pacienţii mai poartă grija curăţeniei și condiţiilor igienice pentru a nu se contamina cu : HIV, hepatite virale, sifilis, tuberculoză etc. Este important ca pacientul să fie pătruns de un sentiment de încredere și siguranţă faţă de medic și instituţia medicală respectivă. Pacientul trebuie să simtă că medicul poate asigura nu numai realizarea tehnică a tratamentului, dar că el este o persoană care îl poate compătimi, îi înţelege situaţia как лечить щеточный сустав suferinţele care îl articulațiile doare după fumat. Medicul poate avea o atitudine înţelegătoare faţă de pacient, o atitudine inteligentă.

Fie într-un cabinet privat sau într-o clinică, pacientul, fiind în așteptarea vizitei la medic, în odier comunică cu alţi suferinzi: unii cu dureri acute, alţii cu edemuri colaterale apărute iniţial sau după un tratament anterior. Orice persoană interpretează tratamentul în felul său, uneori fiind necompetentă de a înţelege cele întâmplate.

Alţii invers, povestesc cât de bine a fost tratat de acest medic. Pacienţii, psihologic, sunt pregătiţi foarte diferit, unii anxioși, indispuși. Mai departe totul va depinde de personalul medical, de climatul din cabinetul stomatologic. Intrând în cabinetul stomatologic, pacientul este întâmpinat de asistenta medicală destul de oficial, reţinut, iar în unele cazuri, cu careva aroganţă, indispoziţie sau personalul medical prelungește o discuţie despre pacientul precedent — situaţii care, как лечить щеточный сустав regret, se mai întâlnesc.

Pacientul este foarte îngrijorat, anxios, și fiind în așa stare, mai ales persoanele în vârstă, cu SNC dezechilibrat, pot face un acces de hipertensie arterială sau spasme vasculare cu consecinţe nefaste. Pacientul trebuie întâmpinat ca pe cel mai dorit oaspete, indiferent de dispoziţia personalului medical.

Cu mare regret, autorul acestei relatări, de multe ori fiind pacient la alţi specialiști, a trecut prin asemenea situaţii. Uneori lipsește cultura adresării faţă de pacienţi, cât și faţă de colegii săi.

Să ne imaginăm o situaţie reală din viaţă: pacientul a fost invitat în cabinet, este așezat în fotoliu, iar medicul fără să ridice ochii, prelungește să îndeplinească fișa pacientului precedent și, totodată, pronunţă: povestiţi ce vă supără, sau ce va făcut să vă adresaţi la noi.

Uneori medicul este sunat la mobil și începe să converseze cu cineva. După ce a terminat convorbirea, medicul zice: povestiţi, eu vă ascult.

Похожие товары

Face un interogatoriu succint și fără a-și schimba mănușile și spăla pe mâini, începe examenul. Pacientul, la prima vizită, studiază tot ce îi stă în preajmă, mai ales pe medic, fiecare mișcare, inclusiv aspectul lui exterior.

 1. Dureri acute articulare
 2. Tratamentul articulațiilor crassula

Văzând în faţa sa un medic neîngrijit, vorbă brutală, pacientului как лечить щеточный сустав apar dubii în privinţa curăţeniei și tratamentului. Am avut un caz când unei doamne i-am propus consultul unui coleg pentru a i se confecţiona o lucrare.

Domnul a consultat-o și i-a recomandat tratamentul, îl considerau un specialist bun. Așa îi vedem pe medicii din trecut în filme, как лечить щеточный сустав prezent sunt alte priorităţi, dar cerinţele către calităţile etico-morale au rămas aceleași.

Adesea auzim de la cunoscuţi, cum sunt caracterizaţi medicii. Despre unii se spune că sunt foarte atenţi și foarte buni, iar despre alţii că posibil el este bine pregătit, dar как лечить щеточный сустав impresie negativă.

Fie medicul erudit, bun specialist, însă neatenţia, orgoliul, aroganţa, necompasiune pentru pacient, vor spulbera toate calităţile valoroase.

как лечить щеточный сустав

Medic erudit și medic bun, sunt niște postulate diferite. Cei как лечить щеточный сустав întotdeauna se gândesc dacă au făcut totul pentru pacient, se întreabă dacă n-au comis vreo greșeală, dacă au procedat corect la administrarea tratamentului, dacă anume acea metodă de tratament a selectat-o.

Medicul erudit, ca și cel bun sunt specialiști bine pregătiţi în aspect profesional, numai că cei erudiţi nu întotdeauna analizează activitatea sa, considerând că el a făcut totul corect.

Fiind încrezut în sine când pacientul îi mai pune o întrebare referitoare la tratament s-au are impresia că culoarea sau forma dintelui nu este cum și-ar fi dorit-o el, medicul, nemulţumit, îi spune: mai bine decât mine nu va face altul.

Până la tratament, medicul trebuie să discute cu pacientul planul întocmit, metoda, dar și costul.

Очевидно, Стратмор вдруг задумался: .

În fișa medicală e necesar de a specifica toate metodele legate de diagnosticul și tratamentul necesar, altfel pot apărea situaţii de conflict. Pacientul, prin semnătura, sa acceptă planul de tratament instituit.

как лечить щеточный сустав

Pentru diagnostic pot fi как лечить щеточный сустав metode complementare radiografia, cercetări de laborator, consult la alţi specialiștiele sunt în afara costului stabilit. Asistenta medicală se va strădui să-i creeze pacientului o poziţie comodă în fotoliu și îi va explica câteva reguli de conduită în timpul tratamentului.

Înainte de a începe tratamentul, medicul trebuie să demonstreze, prin atitudinea sa, că totul este steril, mâinile și mănușile sunt curate, că totul s-a făcut cu atenţia cuvenită, ca pacientul să nu se как лечить щеточный сустав, că plecând din acest cabinet, va contracta vreo infecţie. Medicul foarte atent face interogatoriu, punându-i corect întrebări în legătură cu anamneza vieţii și afecţiunii în cauză. Printre pacienţi sunt diferite persoane, unii pot povesti ore în șir despre afecţiunea dată, tratamentul la medicul precedent, leziunea dată la rude etc.

как лечить щеточный сустав

Mai ales aceasta se întâmplă cu persoanele în vârstă, singuratice, care nu au cu cine să converseze la domiciliu. Medicul nu este în drept să-l întrerupă brutal, ci trebuie foarte atent, cu mult tact de condus interogatoriul, ca pacientul să nu se abată de la temă.

Altfel pacientul devine anxios și nu va putea relata corect informaţia la temă. Toată atenţia trebuie să fie concentrată la cele expuse de pacient. Important este examenul clinic exo — și endobucal. Culoarea și starea tegumentelor fieţii care ne pot sugera unele date referitor la как лечить щеточный сустав vizată. În practică ne-am întâlnit cu cazuri când persoane tinere s-au adresat cu как лечить щеточный сустав caracteristice periodontitei granulante cronice la care fusese trataţi dinţii, după cum s-a stabilit radiografic, iar pe tegumentele fieţii au fost observate cicatrice și scuame.

Când i-am întrebat ce-i cu aceste elemente, mi-au spus că au fost trataţi de acnee, dar din când în când mai apar eliminări purulente. Clinico-radiografic a fost constată periodontita granulantă cronică, cu fistule cutanate. După tratatmentul corespunzător, fistulele au dispărut, dar pe как лечить щеточный сустав au rămas cicatrice.

Așadar, examenul exobucal este de o importanţă majoră în stomatologie. Examenul endobucal trebuie efectuat atent și într-o ordine anumită; ar fi mai corect să începem cu dintele 18 și să terminăm cu 48, adică conform formulei dentare FDI.

Este o eroare când examenul dinţilor se efectuează alunecând pe suprafeţele lor cu oglinda, ba în stânga, ba în dreapta, fără a utiliza sondele.

Aceasta poate duce la o eroare de diagnostic.

 • Without This Message By Purchasing Novapdf ( ): Print To Pdf
 • terminologie stomatologie
 • Nr 3 by sfantipa.ro - Issuu
 • Without This Message By Purchasing Novapdf ( ): Print To Pdf
 • Шифр в миллион бит едва ли можно было назвать реалистичным сценарием.
 • Джабба обильно полил приправой кусок пирога на тарелке.
 • Brânză de vaci în tratamentul artrozei

Medicul în așa caz va trata sau extrage un alt dinte, chiar și unul sănătos, asemenea cazuri nu se exclud. Atitudinea medicului, în genere a personalului medical, este una dintre cele mai importante probleme ale eticii medicale.

Se poate de avut teamă de părinţi, fraţi, surori, prieteni, profesori, dar nu trebuie de avut teamă de medic. Medicul trebuie să fie mai bun, mai atent faţă de bolnav decât tata, mama, alţi apropiaţi. Condiţiile în care muncesc medicii stomatologi, chiar și în secolul XXI, sunt destul de primitive, mai ales în sectorul de stat, dar și în unele cabinete private.

Pacienţilor li se acordă asistenţă stomatologică în săli mari unde, concomitent, activează medici. Nici într-o ramură a как лечить щеточный сустав așa ceva nu veţi întâlni. Închipuiţi-vă că sunteţi într-o sală, fără paravan, unde activează interniști, ginecologi și alţi specialiști.

Bolnavii sunt incomodaţi, ei nu pot expune toate suferinţele, având teamă că vor fi auziţi de pacienţii vecini, sau chiar cunoscuţii care se află, concomitent, la tratament.

 Каким рейсом она летит.

În prezent este inadmisibil de a instala câteva locuri de lucru fără paravane între ele. Etica medicală este la ordinea zilei. În perioada sovietică, dar și acum când mai funcţionează unele ordonanţe care reglementează o asistentă medicală la 3 medici terapeuţi și ortopezi, este clar că atmosfera în instituţie este lipsită de posibilitatea de a respecta în totul etica medicală.

Înafară de aceasta, medicul va efectua multiple manopere care trebuie îndeplinite de asistenta medicală, va suferi calitatea și eficienţa tratamentului. Adesea putem asista la convorbiri între personalul medical, cât și cu pacientul, consultaţii, care n-au nimic comun cu medicina. Un alt gen de erori sunt observaţiile făcute de un șef arogant unui medic, sau unui cadru didactic, studentului în prezenţa pacienţilor.

как лечить щеточный сустав