Boală de țesut conjunctiv dm


Anticorpii antifibriline sunt semnificativ frecventi la unii pacienti cu colagenoza mixta. Initierea acestui raspuns este probabil legat de interactiunea complexa intre factorii genetici si de mediu.

The incidence is reduced in children and among the most frequent are lupus erythematosus, dermatomyositis and scleroderma. There are many studies based on these disorders in adult population, but only a few describe the pathogenesis and clinical manifestations in children which are essential for the choice of treatment and outcome.

In addition to morbidity and mortality due to internal organs damage, the prognosis is also influenced by the adverse effects of immunosuppresive drugs and by emotional, mental, social and economic boală de țesut conjunctiv dm which can have an impact on patients and their families.

  1. Boala Mixta de Tesut Conjunctiv
  2. Mult mai mult decât documente.

Keywords pediatric autoimmune connective tissue diseases, systemic lupus erythematosus, dermatomyositis, scleroderma Rezumat Colagenozele sunt un grup heterogen de boli inflamatorii sis­­te­­mice caracterizate de prezenţa autoanticorpilor for­maţi îm­po­tri­va antigenelor din ţesuturi, având răsunet sis­te­mic.

Incidenţa acestor boli este redusă la copil, iar dintre colagenoze, cel mai frecvent în­tâl­ni­te sunt lupusul eritematos sistemic, der­ma­to­mio­zita şi scle­ro­der­mia. În literatura de specialitate se gă­sesc numeroase stu­dii privind datele demografice şi clinice ale colagenozelor la adult, în timp ce la copil sunt mai puţin de­scrise, având în ve­de­re incidenţa mai scăzută a acestor boli. Me­ca­nis­me­le pato­ge­ne­tice şi caracteristicile clinice la boală de țesut conjunctiv dm pot fi fundamental di­fe­rite faţă de adult, iar înţelegerea acestor di­fe­ren­ţe este esen­ţia­lă în tratamentul specific şi evoluţia bolii.

Pe lângă mor­bi­di­ta­tea şi mortalitatea asociate cu afectarea or­ga­ne­lor interne, la prognosticul bolii contribuie şi efectele adverse to­xice ale me­di­ca­ţiei imunosupresoare. Colagenozele cu debut ju­ve­nil au un im­por­tant impact psihic, emoţional, mental, so­cial şi economic asu­pra pacienţilor şi a familiilor. Cuvinte cheie colagenoze upus eritematos sistemic sclerodermie dermatomiozită Introducere Colagenozele sunt un grup heterogen de boli inflamatorii sistemice, caracterizate de prezenţa autoanticorpilor formaţi împotriva antigenelor din ţesuturi, având răsunet sistemic.

Incidenţa acestor boli este redusă la copil, iar dintre colagenoze, cel mai frecvent întâlnite sunt lupusul eritematos sistemic, dermatomiozita şi sclerodermia 1. Inflamaţia persistentă mediată imunologic cuprinde o varietate largă de simptome ce includ manifestări clinice uşoare până la condiţii ameninţătoare de boală de țesut conjunctiv dm.

În practica clinică, în faţa unui caz cu afectare multiorganică este foarte important să se ia în considerare diagnosticul de colagenoză. Multiple simptome nespecifice, cum sunt febra, fatigabilitatea şi inapetenţa, pot apărea cu săptămâni sau chiar luni anterior debutului simptomatologiei specifice.

Manifestările boală de țesut conjunctiv dm care pot fi întâlnite în faţa unei posibile colagenoze sunt: febra persistentă, sindromul Raynaud, aftele bucale, erupţia cutanată rash malar, noduli cutanaţi, fibroza tegumentuluialopecia, fotosensibilitatea, artrita, serozitele, astenia, scăderea ponderală şi afectarea organică 2.

Recunoaşterea cât mai precoce a colagenozelor este importantă deoarece tratamentul corect instituit poate preveni apariţia complicaţiilor sistemice, cum ar fi contracturile articulare şi dizabilităţile funcţionale, afectarea pulmonară, neurologică, cardiacă şi renală, reducând astfel morbiditatea şi mortalitatea 1.

În literatura de specialitate se găsesc numeroase studii privind datele demografice şi clinice ale colagenozelor la adult, în timp ce la copil sunt mai puţin descrise, având în vedere incidenţa mai scăzută a acestor boli. La copil şi adult se descriu multiple asemănări, dar şi deosebiri privind mecanismele patogenetice, caracteristicile clinice şi diagnostice, iar înţelegerea acestor diferenţe este esenţială în tratamentul specific şi în evoluţia bolii 3. De ce rănesc articulațiile de la încheieturi epidemiologice, clinice, diagnostice şi terapeutice Lupusul eritematos sistemic este o boală sistemică ce afectează tegumentul, articulaţiile, inima, sistemul nervos şi cel renal, având astfel o morbiditate mult crescută.

Boala mixtă de țesut conjunctiv

Incidenţa LES la nivel mondial variază între 0,3 şi 2,2 la Mecanismul patogenetic este complex, implicând factori genetici, imunologici, hormonali şi de mediu, cum sunt medicamentele şi radiaţiile ultraviolete 2,5.

La adult, afectarea cutanată este mai frecventă la sexul feminin, comparativ cu vârsta pediatrică, unde raportul pe sexe este egal până la vârsta prepubertară. În perioada pubertară, forma cutanată predomină la sexul feminin, cu un raport de 4, Afectarea cutanată include şi fotosensibilitatea şi rash-ul discoid, iar la nivelul mucoaselor se descriu ulcere nazale sau orale 4.

De asemenea, manifestările clinice pot include: artralgii şi artrite, poliserozite, simptome urinare, neurologice şi psihiatrice 4. Analizele de laborator, pe lângă modificările hematologice leucopenie, anemie, trombocitopeniepot releva prezenţa anticorpilor antinucleari ANAanti-ADN dublu catenar anti-ADNdcanticorpi anti-antigen nuclear extractabil ENA şi antifosfolipidici.

Colagenozele la copil – aspecte epidemiologice, clinice, diagnostice şi terapeutice

Diagnosticul pozitiv include cel puţin patru criterii cu minimum o manifestare cutanată şi o analiză imunologică modificată sau diagnosticul de nefrită lupică pe biopsia renală cu anticorpi anti-ADNdc sau ANA pozitivi. Tratamentul are la bază antiinflamatoare nesteroidiene AINScorticoizi, hidroxicloroquină, micofenolat de mofetil, azatioprină, metotrexat MTXciclofosfamidă sau tratamentul monoclonal 4.

Managementul LES la copii este similar cu cel al adultului, necesitând corticoterapie în asociere cu terapie antimalarică 1. Copiii prezintă o evoluţie mai agresivă a bolii în comparaţie cu adulţii, fiind mai frecvente apariţia nefritei, a rash-ului malar, a anemiei hemolitice şi prezenţa anticorpilor anti-ADNdc 7, Tabel 1. Evoluţia pe termen lung este influenţată de aderenţa la tratament, de apariţia complicaţiilor renale, cardiovasculare, neurologice şi infecţioase.

artroza ce tratament

LES reprezintă a a cauză de deces la fetele cu vârste cuprinse între 10 şi mușchi rigid, dureri articulare dimineața ani şi a a cauză de deces la cele cu vârste între 15 şi 24 de ani în SUA 4. Sclerodermia este o boală autoimună de ţesut conjunctiv, multisistemică, fiind caracterizată de afectarea fibrotică simetrică a tegumentului, asociată cu modificarea fibrotică a structurii organelor interne, implicând plămânii şi inima, rinichii şi sistemul digestiv.

Incidenţa formei sistemice variază între 0,27 articulația cotului mâinii drepte doare 2,9 cazuri la un milion de copii pe an, iar forma localizată este de zece ori mai frecventă.

Clasificarea sclerodermiei sistemice are la bază extinderea afectării cutanate şi implicarea organelor interne 12, Deşi sunt puţine studii referitoare la forma sistemică a sclerodermiei, aceasta este mult mai rar întâlnită la copil faţă de adult.

Debutul bolii la vârsta boală de țesut conjunctiv dm este mai puţin sever decât cel al adultului, fiind mai rar afectate organele interne, printre care rinichii, sistemul nervos central, cardiovascular, gastrointestinal şi respirator. Implicarea articulară şi sindromul Raynaud sunt mai des întâlnite la copii decât la adulţi 1.

Tabel 2. Există mai multe subtipuri de boală — profundă, generalizată, liniară şi mixtă. La populaţia pediatrică, acest subtip implică straturile profunde, cum ar fi ţesutul muscular şi osos, putând duce la contracturi permanente, impotenţă funcţională, complicaţii oculare, dentare şi neurologice.

Boala mixtă de țesut conjunctiv - sfantipa.ro

Astfel, în funcţie de afectare, implicarea extremităţilor poate fi asociată cu contracturi permanente, iar leziunile capului şi gâtului en coup de sabre pot fi însoţite de complicaţii neurologice 1. Copiii prezintă frecvent parotidită recurentă şi mai rar simptome sicca, faţă de adulţi, care prezintă mai des simptome sicca 7. Asociaţi manifestărilor clinice, se pot evidenţia anticorpii antitopoizomeraza 1 Scl şi anticentromer.

Diagnosticul pozitiv de sclerodermie la boală de țesut conjunctiv dm copil sub 16 ani cuprinde criteriul major şi cel puţin două din cele 20 de criterii minore. Pe baza acestor criterii s-au formulat recomandările terapeutice care includ tratamentul imunomodulator şi antifibrotic 12, Deşi toate aceste date ajută la formarea unor protocoale de tratament, este nevoie de o standardizare între clinicieni, în special între cei de diferite specialităţi.

De exemplu, morfeea este tratată de reu­matologi utilizând corticoizi şi metotrexat MTXpe când dermatologii administrează terapie topică şi fototerapie. Acest avantaj persistă la 20 de ani de urmărire clinică, prin afectarea în timp a organelor interne 1. În dermatomiozită predomină infiltratul pericapilar, pe când polimiozita are la bază depunerea celulelor T la nivelul fibrelor musculare.

genunchiul articulațiilor dureroase

Incidenţa DMJ este de cazuri la un milion de copii pe an. Această boală este mai des întâlnită la sexul feminin, la categoria juvenilă, comparativ cu adulţii. În aceste boli este prezentă slăbiciunea musculară, asociind erupţie cutanată şi artrită, putând fi afectate tubul digestiv şi tractul respirator Manifestările cutanate în dermatomiozită sunt similare la copii şi adulţi, dar la vârsta juvenilă se asociază frecvent calcinoza şi anomaliile metabolice şi mai rar afectarea pulmonară şi malignitatea, care sunt mai comune la cei de peste 18 ani.

leac pentru artrita articulației degetului de la picior

Simptomatologia este asemănătoare la cele două categorii de vârstă şi include febra, creşterea cuticulară importantă şi slăbiciunea musculară simetrică. Slăbiciunea distală, atrofia musculară şi episoadele de cădere sunt mai frecvente la populaţia pediatrică.

Dintre investigaţiile paraclinice se evidenţiază prezenţa sindromului inflamator, a enzimelor de afectare musculară şi a autoanticorpilor ANA, anticorpi specifici pentru miozită.

Colagenozele la copil – aspecte epidemiologice, clinice, diagnostice şi terapeutice

Biopsia musculară descrie infiltrat inflamator perivascular şi expresia crescută a complexului de histocompatibilitate clasa majoră I. CARRA a stabilit terapia la această categorie de boală, care se bazează pe corticosteroizi şi metotrexat Prognosticul este influenţat de scorul de activitate iniţial crescut şi de prezenţa unei forme cronice continue sau policiclice.

Evoluţia pe termen lung include forme severe care prezintă leziuni ulcerative, limitări funcţionale şi implicare organică a tractului digestiv, sistemelor endocrin şi respirator Prognosticul bolii şi implicaţiile psihice, emoţionale, sociale şi economice Bolile reumatologice au un impact fizic, mental, social şi economic important asupra pacientului şi a familiei sale.

Schemele de tratament sunt complexe şi necesită aderenţă constantă pe o lungă perioadă pentru atingerea succesului terapeutic şi minimizarea efectelor secundare ale medicaţiei.

PSORIAZISUL, O BOALĂ INFLAMATORIE LA NIVELUL TUTUROR ORGANELOR

Pe lângă tratamentul medicamentos, este necesar sprijin prin psihoterapie, suport nutriţional şi psihosocial. Aderenţa la tratament în bolile cronice este mai redusă la copil decât la adult.

Aderenţa redusă a populaţiei pediatrice este dependentă de mai mulţi factori, cum ar fi cei demografici, sociali, psihologici sau culturali, fiind influenţată de relaţia dintre pacient, familie şi medicul curant Pe baza criteriilor socioeconomice, studiile au demonstrat că resursele financiare limitate şi nivelul de educaţie scăzut al părinţilor sunt asociate cu probleme de sănătate şi cu o aderenţă redusă la tratament la nivelul populaţiei pediatrice. Factorii clinici şi severitatea bolii la momentul diagnosticului sunt decisive pentru urmărirea constantă a sfaturilor medicale Tabel 3.

Criteriile diagnostice EULAR European Boală de țesut conjunctiv dm Against Rheumatism şi ACR American College of Rheumatology în miopatii inflamatorii idiopatice juvenile 21 Sunt puţine articole în literatură care descriu asocierea dintre aderenţa la tratament şi funcţionarea cognitivă, fiind necesare mai multe studii pentru aprecierea corectă a acestora şi pentru evaluarea impactului bolii asupra calităţii vieţii Concluzii Colagenozele sunt boli inflamatorii sistemice complexe care au la bază interacţiunea dintre genetică, sistemul imunitar şi factorii de mediu, fiind mecanisme complexe şi incomplet elucidate, necesitând mai multe studii pentru înţelegerea acestora.

Pe lângă morbiditatea şi mortalitatea asociate cu afectarea specifică boală de țesut conjunctiv dm organelor interne, la prognosticul bolii contribuie şi efectele adverse toxice ale medicaţiei imunosupresoare.

tratamentul pacienților cu boli articulare

Colagenozele cu debut juvenil au un important impact psihic, emoţional, mental, social şi economic asupra Simptomele tratamentului tendonului șoldului şi a familiilor. Conflict of interests: The authors declare no conflict of intersts.

Current Dermatology Reports. Yun D, Stein SL.

Boala Mixta de Tesut Conjunctiv

Review of the cutaneous manifestations of autoimmune connective tissue diseases in pediatric patients. World J Dermatol. Demographic and clinical characteristics of cutaneous lupus erythematosus at a paediatric dermatology referral centre.

Br J Dermatol. Rheumatology and Therapy. Lee L. Cutaneous lupus in infancy and childhood.

Boală de țesut conjunctiv dm. Profil miozita – Blot

Clinical and immunological aspects and outcome of a Brazilian cohort of patients with systemic lupus erythematosus SLE : comparison between childhood-onset, adult-onset, and late-onset SLE.

Pediatric Clinics of North America. Difference in disease features between childhood-onset and adult-onset systemic lupus erythematosus. Juvenile-onset systemic lupus erythematosus: different clinical and serological pattern than adult-onset systemic lupus erythematosus.

Boală de țesut conjunctiv dm - Diagnostic

Annals of the Rheumatic Diseases. Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. Differences in long-term disease activity and treatment of adult patients with childhood- and adult-onset systemic lupus erythematosus.

Recent advances in the management of juvenile systemic sclerosis. Expert Review of Clinical Immunology. Systemic sclerosis in childhood: Clinical and boală de țesut conjunctiv dm features of patients in an international database.

Nouri S, Jacobe H. Recent Developments in Diagnosis and Assessment of Morphea. Current Rheumatology Reports. Archives of Dermatology.